Information om introduktionsutbildning

Krav vid privat övningskörning

Handledaren (den private läraren) måste ha fyllt 24 år och ha körkort för den aktuella fordonstypen. Körkortet ska ha gällt i minst 5 år under de senaste 10 åren.

För att bli godkänd som handledare för B- körkort, måste hon eller han gå en oligatorisk introduktionskurs för privat övningskörning.

Eleven måste ha fyllt 16 år och ha ett körkortstillstånd. Eleven måste gå en obligatorisk introduktionskurs för privat övningskörning. Introduktionskursen kan elevern gå när hon eller han fyllt 15 år och nio månader.

Nästa kurstillfällen är den 13/6-19 kl 17.00, den 11/7-19 kl 17.00

Anmälan per telefon  🙂 

0565-711071