Eco driving

Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger. Företag med egna bilar kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt.

EcoDriving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. EcoDriving vänder sig självklart även till privatpersoner.

Läs mer om Eco-driving på STR.se.
http://www.str.se/Miljo/Ecodriving/Korsatt/